Odabrali ste mjesto: Zadar
Odabir drugog mjesta


Pronađeni studijski programi (81):
Eksport: XLS
Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
Arheologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Odjel za arheologiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa Sveučilište u Zadru
Pomorski odjel (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za anglistiku (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Etnologija i antropologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Filozofija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za filozofiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Francuski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za francuske i iberoromanske studije (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Geografija (jednopredmetni); smjer: Primijenjena geografija Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Grčki jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za klasičnu filologiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Hrvatski jezik i književnost Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Informacijske znanosti - knjižničarstvo Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Kroatistika i južnoslavenske filologije Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Kultura i turizam Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za klasičnu filologiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Menadžment Sveučilište u Zadru
Odjel za ekonomiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Nautika i tehnologija pomorskog prometa Sveučilište u Zadru
Pomorski odjel (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za pedagogiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Povijest (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Povijest (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Povijest umjetnosti (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest umjetnosti (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Povijest umjetnosti (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest umjetnosti (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Primijenjene ekologije u poljoprivredi Sveučilište u Zadru
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Psihologija Sveučilište u Zadru
Odjel za psihologiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Ruski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sestrinstvo Sveučilište u Zadru
Odjel za zdravstvene studije (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sociologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za sociologiju (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za francuske i iberoromanske studije (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Talijanski jezik (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za talijanistiku (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za talijanistiku (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Teološko-katehetski studij (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Teološko-katehetski odjel (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
Arheologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Odjel za arheologiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Ekologija u kulturi i turizmu Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveni (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za anglistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Etnologija i antropologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za filozofiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Filozofija (jednopredmetni); smjer: znanstveni Sveučilište u Zadru
Odjel za filozofiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za francuske i iberoromanske studije (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za francuske i iberoromanske studije (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Geografija (jednopredmetni); smjer: Primijenjena geografija Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Grčki jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za klasičnu filologiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Hispanistika (dvopredmetni); smjer: opći (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za francuske i iberoromanske studije (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Hispanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za francuske i iberoromanske studije (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Hrvatski jezik i književnost Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Informacijske znanosti - knjižničarstvo Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Kroatistika i južnoslavenske filologije Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Kulturna baština i turizam Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Kulturna i prirodna baština u turizmu Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Kulturna sociologija (*) Sveučilište u Zadru
Sveučilište Masaryk u Brnu (Brno)
Sveučilište u Grazu (Graz)
Sveučilište u Trentu (Trento)
Odjel za sociologiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za klasičnu filologiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Lingvistika (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Lingvistika (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Menadžment Sveučilište u Zadru
Odjel za ekonomiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Novinarstvo i odnosi s javnostima Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za pedagogiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Pisana baština u digitalnom okruženju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
Poduzetništvo u kulturi i turizmu Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Povijest (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Povijest (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest umjetnosti (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Povijest umjetnosti (jednopredmetni); smjerovi: znanstveni, konzervatorski, muzejsko-galerijski Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest umjetnosti (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Prevoditeljski studij talijanistike (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za talijanistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Prevoditeljski studij talijanistike (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Odjel za talijanistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Psihologija Sveučilište u Zadru
Odjel za psihologiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Romanistika Sveučilište u Zadru
Odjel za francuske i iberoromanske studije (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Ruski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Ruski jezik i književnost (jednopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Sociologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za sociologiju (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Suvremena talijanska filologija (dvopredmetni ) (***) Sveučilište u Zadru
Odjel za talijanistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Suvremena talijanska filologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Odjel za talijanistiku (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
Učiteljski studij Sveučilište u Zadru
Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja (Zadar)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Arheologija istočnog Jadrana Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Humanističke znanosti Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Jadran - poveznica među kontinentima Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja (*) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Teramu (Teramo)
Odjel za sociologiju (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Predškolski odgoj Sveučilište u Zadru
Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja (Zadar)
Stručni studij
Sestrinstvo Sveučilište u Zadru
Odjel za zdravstvene studije (Zadar)
Stručni studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.