Odabrali ste mjesto: Zadar
Odabir drugog mjesta

Pronađeni studijski programi (83):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Anglistika (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Arheologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
3. Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
4. Etnologija i antropologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
5. Filozofija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
6. Francuski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
7. Geografija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
8. Grčki jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
9. Hrvatski jezik i književnost Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
10. Informacijske znanosti (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
11. Kroatistika i južnoslavenske filologije Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
12. Kultura i turizam Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
13. Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
14. Menadžment Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
15. Nautika i tehnologija pomorskog prometa Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
16. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
17. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
18. Podvodne znanosti i tehnologije Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
19. Povijest (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
20. Povijest (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
21. Povijest umjetnosti (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
22. Povijest umjetnosti (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
23. Primijenjena geografija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
24. Primijenjene ekologije u poljoprivredi Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
25. Psihologija Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
26. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
27. Ruski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
28. Sociologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
29. Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
30. Talijanski jezik (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
31. Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
32. Teološko-katehetski studij (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
33. Anglistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveni (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
34. Arheologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
35. Ekologija u kulturi i turizmu Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
36. Etnologija i antropologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
37. Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
38. Filozofija (jednopredmetni); smjer: znanstveni Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
39. Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
40. Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
41. Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
42. Grčki jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
43. Hispanistika (dvopredmetni); smjer: opći (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
44. Hispanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
45. Hrvatski jezik i književnost Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
46. Informacijske znanosti (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
47. Kroatistika i južnoslavenske filologije Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
48. Kulturna baština i turizam Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
49. Kulturna i prirodna baština u turizmu Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
50. Kulturna sociologija (*) Sveučilište u Zadru
Sveučilište Masaryk u Brnu (Brno)
Sveučilište u Grazu (Graz)
Sveučilište u Trentu (Trento)
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
51. Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
52. Lingvistika (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
53. Lingvistika (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
54. Menadžment Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
55. Novinarstvo i odnosi s javnostima Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
56. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
57. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
58. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
59. Poduzetništvo u kulturi i turizmu Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
60. Povijest (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
61. Povijest (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
62. Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
63. Povijest umjetnosti (jednopredmetni); smjerovi: znanstveni, konzervatorski, muzejsko-galerijski Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
64. Prevoditeljski studij talijanistike (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
65. Prevoditeljski studij talijanistike (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
66. Primijenjena geografija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
67. Psihologija Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
68. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
69. Romanistika Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
70. Ruski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
71. Ruski jezik i književnost (jednopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
72. Sociologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
73. Suvremena talijanska filologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
74. Suvremena talijanska filologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
75. Teološko-katehetski studij (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
76. Učiteljski studij Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
77. Arheologija istočnog Jadrana Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
78. Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
79. Humanističke znanosti Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
80. Jadran - poveznica među kontinentima Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
81. Kvaliteta u odgoju i obrazovanju Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
82. Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja (*) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Teramu (Teramo)
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
83. Sestrinstvo Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski stručni studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.

Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.