Odabrali ste vrstu: Preddiplomski stručni studij
Odabir druge vrste

Pronađeni studijski programi (174):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Agrarno poduzetništvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
2. Bilinogojstvo, smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
3. Bilinogojstvo; smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura Veleučilište u Slavonskom Brodu
Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod)
Preddiplomski stručni studij
4. Brodogradnja Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
5. Brodogradnja Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Preddiplomski stručni studij
6. Cestovni promet Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću (Gospić)
Preddiplomski stručni studij
7. Cestovni promet Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
8. Digitalni marketing Visoko učilište Algebra
Visoko učilište Algebra (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
9. Drvna tehnologija Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
10. Ekonomija i management Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
11. Ekonomija poduzetništva Veleučilište VERN
Veleučilište VERN (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
12. Ekonomija poduzetništva Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski"
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski" (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
13. Ekonomika poduzetništva Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću (Gospić)
Preddiplomski stručni studij
14. Elektroenergetika Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije (Split)
Preddiplomski stručni studij
15. Elektronika Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije (Split)
Preddiplomski stručni studij
16. Elektrotehnika Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
17. Elektrotehnika Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Preddiplomski stručni studij
18. Elektrotehnika; smjerovi: Automatizacija, Biomedicinska elektronika Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
19. Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
20. Elektrotehnika; smjerovi: Energetska elektrotehnika, Automatizacija i procesno računarstvo, Komunikacijska i računalna tehnika Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
21. Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje Veleučilište VERN
Veleučilište VERN (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
22. Financije i pravo Visoko učilište "Effectus" - visoka škola za financije i pravo
Visoko učilište "Effectus" - visoka škola za financije i pravo (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
23. Financije, računovodstvo i revizija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Preddiplomski stručni studij
24. Financijski menadžment Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Preddiplomski stručni studij
25. Fizioterapija Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
26. Fizioterapija Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (Vukovar)
Preddiplomski stručni studij
27. Fizioterapija Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
28. Graditeljstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
29. Graditeljstvo; smjerovi: Visokogradnja, Niskogradnja, Građevinsko poduzetništvo, Okoliš u graditeljstvu Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
30. Građevinarstvo Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
31. Građevinarstvo Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (Split)
Preddiplomski stručni studij
32. Građevinarstvo; smjer: opći Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
33. Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Preddiplomski stručni studij
34. Informacijska tehnologija Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije (Split)
Preddiplomski stručni studij
35. Informacijske tehnologije RIT Croatia
RIT Croatia (Dubrovnik)
Preddiplomski stručni studij
36. Informacijske tehnologije Veleučilište Baltazar, Zaprešić
Veleučilište Baltazar, Zaprešić (Zaprešić)
Preddiplomski stručni studij
37. Informacijske tehnologije Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu
Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
38. Informatika Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina (Krapina)
Preddiplomski stručni studij
39. Informatika Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
40. Informatika; smjerovi: Organizacija i informatizacija ureda, Elektroničko poslovanje, Informatički dizajn Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
41. Inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment (Split)
Preddiplomski stručni studij
42. Izobrazba trenera Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
43. Javna uprava Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
44. Kineziologija (***) Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet (Split)
Preddiplomski stručni studij
45. Komunikacijski menadžment Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
46. Konstrukcijsko strojarstvo Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije (Split)
Preddiplomski stručni studij
47. Kriminalistika Visoka policijska škola u Zagrebu
Visoka policijska škola u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
48. Lovstvo i zaštita prirode Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu (Karlovac)
Preddiplomski stručni studij
49. Management malog poduzeća Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet (Split)
Preddiplomski stručni studij
50. Marketing i komunikacije Visoka poslovna škola "Zagreb"
Visoka poslovna škola "Zagreb" (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
51. Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
52. Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
53. Mediteranska poljoprivreda; smjerovi: Opća mediteranska poljoprivreda, Pčelarstvo Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
54. Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira"
Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira" (Split)
Preddiplomski stručni studij
55. Međunarodni odnosi i diplomacija Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
56. Međunarodno poslovanje RIT Croatia
RIT Croatia (Dubrovnik)
Preddiplomski stručni studij
57. Mehanizacija u poljoprivredi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
58. Mehatronika Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti (Pula)
Preddiplomski stručni studij
59. Mehatronika Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
60. Mehatronika Veleučilište u Bjelovaru
Veleučilište u Bjelovaru (Bjelovar)
Preddiplomski stručni studij
61. Mehatronika Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu (Karlovac)
Preddiplomski stručni studij
62. Menadžment Veleučilište u Slavonskom Brodu
Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod)
Preddiplomski stručni studij
63. Menadžment i marketing turističke destinacije Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
64. Menadžment i produkcija u kulturi Visoka poslovna škola "Zagreb"
Visoka poslovna škola "Zagreb" (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
65. Menadžment poslovne sigurnosti Libertas međunarodno sveučilište
Libertas međunarodno sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
66. Menadžment športa i športskih djelatnosti Libertas međunarodno sveučilište
Libertas međunarodno sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
67. Menadžment tržišnih komunikacija Visoka škola tržišnih komunikacija "Agora"
Visoka škola tržišnih komunikacija "Agora" (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
68. Menadžment turizma i sporta Međimursko veleučilište u Čakovcu
Međimursko veleučilište u Čakovcu (Čakovec)
Preddiplomski stručni studij
69. Menadžment; smjerovi: Informatički menadžment, Menadžment ruralnog turizma Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (Virovitica)
Preddiplomski stručni studij
70. Menadžment; smjerovi: Turistički menadžment, Informatički menadžment Veleučilište u Šibeniku
Veleučilište u Šibeniku (Šibenik)
Preddiplomski stručni studij
71. Multimedija, oblikovanje i primjena Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
72. Multimedijske produkcije i marketing; tv produkcija i propaganda TV Akademija - Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu
TV Akademija - Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu (Split)
Preddiplomski stručni studij
73. Multimedijske tehnologije; radiokomunikacije, montaža, snimanje i režija TV Akademija - Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu
TV Akademija - Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu (Split)
Preddiplomski stručni studij
74. Multimedijsko računarstvo Visoko učilište Algebra
Visoko učilište Algebra (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
75. Multimedijsko stvaralaštvo; izvješćivanje, animacija, izrada tv scenarija i tv voditeljstvo TV Akademija - Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu
TV Akademija - Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu (Split)
Preddiplomski stručni studij
76. Novinarstvo Veleučilište VERN
Veleučilište VERN (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
77. Oblikovanje tržišnih komunikacija Visoka škola tržišnih komunikacija "Agora"
Visoka škola tržišnih komunikacija "Agora" (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
78. Očna optika Veleučilište Velika Gorica
Veleučilište Velika Gorica (Velika Gorica)
Preddiplomski stručni studij
79. Odnosi s javnošću i studij medija Veleučilište VERN
Veleučilište VERN (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
80. Održavanje motornih vozila Veleučilište Velika Gorica
Veleučilište Velika Gorica (Velika Gorica)
Preddiplomski stručni studij
81. Održavanje računalnih sustava Veleučilište Velika Gorica
Veleučilište Velika Gorica (Velika Gorica)
Preddiplomski stručni studij
82. Održavanje zrakoplova Veleučilište Velika Gorica
Veleučilište Velika Gorica (Velika Gorica)
Preddiplomski stručni studij
83. Održivi razvoj Međimursko veleučilište u Čakovcu
Međimursko veleučilište u Čakovcu (Čakovec)
Preddiplomski stručni studij
84. Održivi razvoj i međunarodni odnosi Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
85. Operativni menadžment Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina (Krapina)
Preddiplomski stručni studij
86. Poduzetništvo Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
87. Poduzetništvo; smjerovi: Ruralno poduzetništvo, Poduzetništvo usluga Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (Virovitica)
Preddiplomski stručni studij
88. Politehnika Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti (Pula)
Preddiplomski stručni studij
89. Poljoprivreda Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (Križevci)
Preddiplomski stručni studij
90. Poljoprivreda krša-Biljna proizvodnja Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu (Knin)
Preddiplomski stručni studij
91. Poljoprivreda krša-Stočarstvo krša Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu (Knin)
Preddiplomski stručni studij
92. Porezni studij Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
93. Poslovanje i menadžment u medijima Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
94. Poslovanje i upravljanje Veleučilište Baltazar, Zaprešić
Veleučilište Baltazar, Zaprešić (Zaprešić)
Preddiplomski stručni studij
95. Poslovna ekonomija Libertas međunarodno sveučilište
Libertas međunarodno sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
96. Poslovna ekonomija; smjerovi: Računovodstvo i financije, Trgovinsko poslovanje, Turističko poslovanje Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
97. Poslovna informatika Veleučilište VERN
Veleučilište VERN (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
98. Poslovna matematika i ekonomija Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
99. Poslovno pravo i ekonomija Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
100. Poslovno upravljanje Visoka poslovna škola "PAR"
Visoka poslovna škola "PAR" (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
101. Poslovno upravljanje; smjer: Globalna logistika Europska poslovna škola Zagreb
Europska poslovna škola Zagreb (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
102. Poštanski promet Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
103. Predškolski odgoj (na hrvatskom i talijanskom jeziku) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Preddiplomski stručni studij
104. Prehrambena tehnologija Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu (Knin)
Preddiplomski stručni studij
105. Prehrambena tehnologija Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Požegi (Požega)
Preddiplomski stručni studij
106. Prehrambena tehnologija; smjerovi: Prerada mlijeka, Pivarstvo Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu (Karlovac)
Preddiplomski stručni studij
107. Primaljstvo Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
108. Primijenjeno računarstvo Visoko učilište Algebra
Visoko učilište Algebra (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
109. Primjena informacijske tehnologije u poslovanju Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Preddiplomski stručni studij
110. Proizvodno strojarstvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Preddiplomski stručni studij
111. Proizvodno strojarstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
112. Proizvodno strojarstvo Veleučilište u Slavonskom Brodu
Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod)
Preddiplomski stručni studij
113. Promet; smjerovi: Cestovni promet, Poštanski promet Veleučilište u Šibeniku
Veleučilište u Šibeniku (Šibenik)
Preddiplomski stručni studij
114. Prometna logistika Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina (Krapina)
Preddiplomski stručni studij
115. Protetika i ortotika Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
116. Računarstvo Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Preddiplomski stručni studij
117. Računarstvo Veleučilište u Bjelovaru
Veleučilište u Bjelovaru (Bjelovar)
Preddiplomski stručni studij
118. Računarstvo; smjer: Programsko inženjerstvo Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira"
Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira" (Split)
Preddiplomski stručni studij
119. Računarstvo; smjer: Programsko inženjerstvo Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (Virovitica)
Preddiplomski stručni studij
120. Računarstvo; smjerovi: Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža Međimursko veleučilište u Čakovcu
Međimursko veleučilište u Čakovcu (Čakovec)
Preddiplomski stručni studij
121. Računarstvo; smjerovi: Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
122. Računovodstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
123. Računovodstvo Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Požegi (Požega)
Preddiplomski stručni studij
124. Računovodstvo i financije Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije (Split)
Preddiplomski stručni studij
125. Računovodstvo i financije; smjer: računovodstveno - financijski RRiF Visoka škola za financijski menadžment
RRiF Visoka škola za financijski menadžment (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
126. Radiološka tehnologija Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
127. Radiološka tehnologija Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
128. Radna terapija Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
129. Sanitarno inženjerstvo Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
130. Service Management RIT Croatia
RIT Croatia (Dubrovnik)
Preddiplomski stručni studij
131. Sestrinstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
132. Sestrinstvo Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Preddiplomski stručni studij
133. Sestrinstvo Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
134. Sestrinstvo Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski stručni studij
135. Sestrinstvo Veleučilište u Bjelovaru
Veleučilište u Bjelovaru (Bjelovar)
Preddiplomski stručni studij
136. Sestrinstvo Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
137. Sigurnost i zaštita Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu (Karlovac)
Preddiplomski stručni studij
138. Sigurnost na radu Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
139. Sigurnost; smjerovi: Zaštita na radu, Zaštita od požara Visoka škola za sigurnost
Visoka škola za sigurnost (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
140. Sportski menadžment Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira"
Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira" (Split)
Preddiplomski stručni studij
141. Strojarstvo Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
142. Strojarstvo Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Preddiplomski stručni studij
143. Strojarstvo Tehničko veleučilište u Zagrebu
Tehničko veleučilište u Zagrebu (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
144. Strojarstvo Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu (Karlovac)
Preddiplomski stručni studij
145. Tehnička i gospodarska logistika Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
146. Tehnički menadžment Veleučilište VERN
Veleučilište VERN (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
147. Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija; smjerovi: Tekstilna tehnologija - mehanička, Tekstilna tehnologija - kemijska, Odjevna tehnologija, Obućarska tehnologija, Dizajn obuće Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
148. Tekstilstvo Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu (Karlovac)
Preddiplomski stručni studij
149. Telematika Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
150. Teologija Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
151. Teologija Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
152. Trgovina Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
153. Trgovina Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (Vukovar)
Preddiplomski stručni studij
154. Trgovina Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Požegi (Požega)
Preddiplomski stručni studij
155. Trgovinsko poslovanje Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije (Split)
Preddiplomski stručni studij
156. Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu (Knin)
Preddiplomski stručni studij
157. Turistički i hotelski menadžment Libertas međunarodno sveučilište
Libertas međunarodno sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
158. Turističko poslovanje Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet (Split)
Preddiplomski stručni studij
159. Turizam; smjerovi: Turistički menadžment, Hotelski menadžment Veleučilište VERN
Veleučilište VERN (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
160. Ugostiteljstvo Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu (Karlovac)
Preddiplomski stručni studij
161. Upravljanje opskrbnim lancima Visoka poslovna škola "Zagreb"
Visoka poslovna škola "Zagreb" (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
162. Upravljanje u kriznim uvjetima Veleučilište Velika Gorica
Veleučilište Velika Gorica (Velika Gorica)
Preddiplomski stručni studij
163. Upravni studij Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
164. Upravni studij Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
165. Upravni studij Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet (Split)
Preddiplomski stručni studij
166. Upravni studij Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (Vukovar)
Preddiplomski stručni studij
167. Upravni studij Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću (Gospić)
Preddiplomski stručni studij
168. Upravni studij Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Požegi (Požega)
Preddiplomski stručni studij
169. Upravni studij Veleučilište u Šibeniku
Veleučilište u Šibeniku (Šibenik)
Preddiplomski stručni studij
170. Vinarstvo Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
171. Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Požegi (Požega)
Preddiplomski stručni studij
172. Zaštita i oporaba materijala Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet (Split)
Preddiplomski stručni studij
173. Zootehnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
174. Željeznički promet Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.