Početna stranica

Preglednik - studijski programi s dopusnicom za izvođenje

Upute za rad s modulima

Kontakti

Dokumenti


MZOŠ - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


  Mozvag za visoka učilišta :: samoinstalirajući :: veličina datoteke ~ 10.00MB  


  Java Runtime Enviroment 1.8+ :: JRE verzije 1.8 ili noviji je potreban za pokretanje aplikacije i može preuzeti sa službenih stranica https://www.java.com

     
      Centar potpore: azvo@isvu.hr
                              telefon: +385 1 6165 862
      Copyright (c) 2007. :: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu. Sva prava zadržana.
      Programska podrška (c) 2007. :: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu - Sektor za posebne programe.
      Održavanje :: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu