Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja

Nositelj studijskog programa: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vrsta ustanove nositelja: Javno sveučilište

Izvođač studijskog programa: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Tip: Sveučilišni studij

Vrsta: Diplomski sveučilišni studij


Trajanje: 2.0

Broj ECTS-a koji se stječe: 120


Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Poljoprivreda (agronomija)


Akademski stupanj bez naznake struke: magistar inženjer/magistra inženjerka

Mjesto izvođenja studijskog programa:
  • OsijekViše o studijskom programu: http://www.fazos.unios.hr/