Sveučilište u Zagrebu

Adresa: Trg maršala Tita 14

Sjedište: Zagreb

Tip visokog učilišta: Javno sveučilište

Vrsta visokog učilišta: Sveučilište

Područja:
 • Interdisciplinarna područja znanosti
 • Biotehničke znanosti
 • Biomedicina i zdravstvo
 • Umjetničko područje
 • Tehničke znanosti
 • Prirodne znanosti
 • Humanističke znanosti
 • Društvene znanosti
Polja:
 • Ostala interdisciplinarna polja znanosti
 • Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)
 • Kroatologija
 • Interdisciplinarno
 • Geografija
 • Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti)
 • Poljoprivreda (agronomija)
 • Nutricionizam
 • Farmacija
 • Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
 • Veterinarska medicina
 • Temeljne medicinske znanosti
 • Kliničke medicinske znanosti
 • Dentalna medicina
 • Glazbena umjetnost
 • Likovne umjetnosti
 • Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)
 • Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)
 • Primijenjena umjetnost
 • Tehnologija prometa i transport
 • Arhitektura i urbanizam
 • Brodogradnja
 • Temeljne tehničke znanosti
 • Elektrotehnika
 • Geodezija
 • Građevinarstvo
 • Grafička tehnologija
 • Kemijsko inženjerstvo
 • Metalurgija
 • Računarstvo
 • Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
 • Strojarstvo
 • Tekstilna tehnologija
 • Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
 • Interdisciplinarne tehničke znanosti
 • Kemija
 • Matematika
 • Biologija
 • Fizika
 • Interdisciplinarne prirodne znanosti
 • Geofizika
 • Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
 • Geologija
 • Dizajn
 • Znanost o umjetnosti
 • Arheologija
 • Etnologija i antropologija
 • Filozofija
 • Povijest
 • Povijest umjetnosti
 • Teologija
 • Znanost o jeziku i književnosti (filologija)
 • Filologija
 • Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
 • Interdisciplinarne humanističke znanosti
 • Ekonomija
 • Informacijske i komunikacijske znanosti
 • Odgojne znanosti
 • Politologija
 • Pravo
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Pedagogija
 • Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
 • Logopedija
 • Kineziologija
 • Demografija
 • Socijalne djelatnosti
 • Sigurnosne i obrambene znanosti
 • Interdisciplinarne društvene znanosti
 • Biotehnologija
 • Šumarstvo
 • Drvna tehnologija
 • Prehrambena tehnologija
Broj zaposlenih u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju: 3933,4 *

Broj zaposlenih u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju te suradnika: 5464,25 *
Više o visokom učilištu: http://www.unizg.hr/