Odabrali ste mjesto: Varaždin
Odabir drugog mjesta

Pronađeni studijski programi (34):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Ekonomika poduzetništva Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Informacijski i poslovni sustavi Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Preddiplomski sveučilišni studij
3. Inženjerstvo okoliša Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet (Varaždin)
Preddiplomski sveučilišni studij
4. Poslovni sustavi Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Preddiplomski sveučilišni studij
5. Baze podataka i baze znanja Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
6. Ekonomika poduzetništva Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
7. Graditeljstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
8. Informacijsko i programsko inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
9. Informatika u obrazovanju Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
10. Inženjerstvo okoliša; smjerovi: Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje okolišem i Upravljanje vodama Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
11. Multimedija Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
12. Odnosi s javnostima Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
13. Organizacija poslovnih sustava Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
14. Poslovna ekonomija Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
15. Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
16. Strojarstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
17. Informacijske znanosti Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
18. Inženjerstvo okoliša Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet (Varaždin)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
19. Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment (*) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
20. Obrazovne i komunikacijske znanosti (***) Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
21. Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Poslijediplomski specijalistički studij
22. Menadžment poslovnih sustava Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Poslijediplomski specijalistički studij
23. Poduzetništvo i EU fondovi Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Poslijediplomski specijalistički studij
24. Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Poslijediplomski specijalistički studij
25. Elektrotehnika; smjerovi: Automatizacija, Biomedicinska elektronika Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
26. Fizioterapija Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
27. Graditeljstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
28. Logistika i mobilnost Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
29. Mehatronika Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
30. Multimedija, oblikovanje i primjena Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
31. Primjena informacijske tehnologije u poslovanju Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Preddiplomski stručni studij
32. Proizvodno strojarstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
33. Sestrinstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Preddiplomski stručni studij
34. Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija; smjerovi: Tekstilna tehnologija - mehanička, Tekstilna tehnologija - kemijska, Odjevna tehnologija, Obućarska tehnologija, Dizajn obuće Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.