Odabir nositelja studijskih programa

Za pregled studijskih programa nositelja, odaberite jednog iz popisa (1556).

Javna visoka učilišta (1443):

Privatna visoka učilišta (113):

* - Nositelj studijskih programa ima sastavnice koje su izvođači tih studijskih programa.

Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.