Odabrali ste nositelja : Hrvatsko katoličko sveučilište
Odabir drugog nositelja

Izvođač: Hrvatsko katoličko sveučilište


Pronađeni studijski programi (14):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Komunikologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Povijest Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
3. Povijest (dvopredmetni) Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
4. Psihologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
5. Sestrinstvo Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
6. Sociologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
7. Sociologija (dvopredmetni) Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
8. Komunikologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
9. Povijest Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
10. Psihologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
11. Sestrinstvo Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
12. Sociologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
13. Povijest Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
14. Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.