Odabrali ste nositelja : Sveučilište u Zagrebu
Odabir drugog nositelja
Odabrali ste izvođača : Muzička akademija
Odabir drugog izvođačaPronađeni studijski programi (11):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Dirigiranje; smjerovi: Dirigiranje, Zborsko pjevanje Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
2. Glazbena pedagogija Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
3. Glazbena pedagogija - dvopredmetno Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
4. Kompozicija; smjerovi: Kompozicija, Primijenjena kompozicija, Elektronička kompozicija Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
5. Muzikologija - dvopredmetno Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
6. Muzikologija; smjerovi: Muzikologija, Etnomuzikologija Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
7. Pjevanje Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
8. Studij za instrumentaliste; smjerovi: Flauta, Oboa, Klarinet, Saksofon, Fagot, Rog, Truba, Trombon, Tuba, Eufonij, Udaraljke, Harfa, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Gitara, Klavir, Orgulje, Čembalo, Tambura (**) Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
9. Teorija glazbe Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
10. Intelektualno vlasništvo (*) Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Arhitektonski fakultet (Zagreb)
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)
Medicinski fakultet (Zagreb)
Muzička akademija (Zagreb)
Pravni fakultet (Zagreb)
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Zagreb)
Tekstilno-tehnološki fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
11. Poslijediplomski specijalistički umjetnički studij za izvođače Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.