Odabrali ste nositelja : Sveučilište u Zagrebu
Odabir drugog nositelja
Odabrali ste izvođača : Fakultet političkih znanosti
Odabir drugog izvođačaPronađeni studijski programi (19):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Novinarstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Politologija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
3. Vojno inženjerstvo (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Fakultet prometnih znanosti (Zagreb)
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Filozofski fakultet (Zagreb)
Geodetski fakultet (Zagreb)
Građevinski fakultet (Zagreb)
Hrvatsko vojno učilište "dr. Franjo Tuđman" (Zagreb)
Pravni fakultet (Zagreb)
Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
4. Vojno vođenje i upravljanje (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Filozofski fakultet (Zagreb)
Hrvatsko vojno učilište "dr. Franjo Tuđman" (Zagreb)
Pravni fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
5. Interdisciplinarni diplomski studij Istočne Europe (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
6. Master of European Studies Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
7. Novinarstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
8. Politologija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
9. Vojno inženjerstvo (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Hrvatsko vojno učilište "dr. Franjo Tuđman" (Zagreb)
Medicinski fakultet (Zagreb)
Stomatološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
10. Vojno vođenje i upravljanje (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Fakultet prometnih znanosti (Zagreb)
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Hrvatsko vojno učilište "dr. Franjo Tuđman" (Zagreb)
Medicinski fakultet (Zagreb)
Stomatološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
11. Politologija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
12. Diplomacija (*) Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Filozofski fakultet (Zagreb)
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
13. Javna uprava (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Pravni fakultet (Zagreb)
Sveučilište u Zagrebu (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
14. Lokalna demokracija i razvoj Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
15. Odnosi s javnošću Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
16. Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
17. Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
18. Sigurnosna politika Republike Hrvatske Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
19. Vanjska politika i diplomacija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.

Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.