Odabrali ste nositelja : Sveučilište u Zagrebu
Odabir drugog nositelja
Odabrali ste izvođača : Akademija likovnih umjetnosti
Odabir drugog izvođačaPronađeni studijski programi (17):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Animirani film i novi mediji Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Grafika Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
3. Kiparstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
4. Likovna kultura Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
5. Slikarstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
6. Animirani film i novi mediji; smjerovi: animirani film, novi mediji Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
7. Grafika Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
8. Kiparstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
9. Likovna kultura; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
10. Slikarstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
11. Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
12. Grafika Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
13. Kiparstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
14. Slikarstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
15. Grafika Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
16. Intelektualno vlasništvo (*) Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Arhitektonski fakultet (Zagreb)
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)
Medicinski fakultet (Zagreb)
Muzička akademija (Zagreb)
Pravni fakultet (Zagreb)
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Zagreb)
Tekstilno-tehnološki fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
17. Medaljarstvo i mala plastika Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.

Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.