Odabrali ste nositelja : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odabir drugog nositelja
Odabrali ste izvođača : Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Odabir drugog izvođačaPronađeni studijski programi (18):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika, Hortikultura Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Agroekonomika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
3. Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
4. Ekološka poljoprivreda Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
5. Mehanizacija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
6. Povrćarstvo i cvjećarstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
7. Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo i Vinarstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
8. Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
9. Poljoprivredne znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
10. Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
11. Proizvodni sustavi u stočarstvu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
12. Svinjogojstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
13. Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
14. Zaštita bilja Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
15. Agrarno poduzetništvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
16. Bilinogojstvo, smjer: Ratarstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
17. Mehanizacija u poljoprivredi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
18. Zootehnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Preddiplomski stručni studij