Odabrali ste nositelja : Sveučilište u Splitu
Odabir drugog nositelja
Odabrali ste izvođača : Medicinski fakultet
Odabir drugog izvođačaPronađeni studijski programi (13):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Dentalna medicina Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
2. Farmacija (*) Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet (Split)
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
3. Medicina Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
4. Medicina na engleskom jeziku Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
5. Biologija novotvorina Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
6. Klinička medicina utemeljena na dokazima Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
7. Translacijska istraživanja u biomedicini Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
8. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski specijalistički studij
9. Klinička epidemiologija Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski specijalistički studij
10. Medicina spavanja (Sleep medicine) Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski specijalistički studij
11. Oftalmologija i optometrija Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski specijalistički studij
12. Patologija i citologija Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski specijalistički studij
13. Pedijatrija Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski specijalistički studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.