Pregled studijskih programa koji imaju odobrenje za izvođenje u Republici Hrvatskoj

Za pregled studijskih programa možete odabrati neki od ponuđenih uvjeta pretraživanja.

Vrsta studija:
Studijski programi podijeljeni su na preddiplomske, diplomske, poslijediplomske itd. Odabirom vrste prikazuju se svi studijski programi koji pripadaju toj vrsti.

Nositelj i izvođač:
Svaki studijski program ima jednog ili više nositelja. Studijski program može izvoditi jedna ili više ustanova.Ponuđeni su svi nositelji koji su dobili dopusnicu za izvođenje studijskih programa. Odabirom nositelja, prikazat će se svi izvođači koji izvode studijske programe za njega, s njihovim popisom. Odabirom izvođača, prikazat će se popis studijskih programa pojedinog izvođača.

Područje i polje:
Područja u kojima se izvode studijski programi ponuđena su odabirom ove opcije. Odabirom područja prikazat će se popis studijskih programa koji mu pripadaju. Podaci o programima se mogu filtrirati i prema poljima koji se nude za odabrano područje.

Mjesto izvođenja:
Ponuđena su sva mjesta u kojima se izvode studijski programi. Odabirom pojedinog mjesta prikazat će se popis studijskih programa koji se tamo izvode.

ECTS:
Za svaki studijski program definiran je broj ECTS bodova potrebnih za završetak studija. Odabirom broja ECTS bodova prikazuju se svi studijski programi koji za završetak studija zahtjevaju odabrani broj ECTS bodova.

Trajanje studija:
Svaki studijski program ima trajanje izraženo u godinama. Odabirom pojedinog trajanja studija prikazat će se popis studijskih programa s odabranim trajanjem.

Ukoliko želite pretraživati prema nazivu studijskog programa ili nazivu nositelja ili izvođača možete koristiti opciju "Brzo pretraživanje" iz izbornika.
Opcija "Napredno pretraživanje" omogućuje kreiranje upita prema želji.

Nakon što se odaberu uvjeti, prikazuje se popis studijskih programa. Detalji studijskog programa mogu se saznati odabirom njegovog imena - prikazani su podaci o trajanju studija, broju ECTS bodova koji se osvajaju završetkom programa, ponuđen je link na stranicu visokog učilišta gdje se mogu pronaći detalji o studijskom programu i slično.


Za pregled visokih učilišta možete odabrati neki od ponuđenih uvjeta pretraživanja.

Tip visokog učilišta:
Visoka učilišta po tipu mogu biti privatna ili javna. Odabirom pojedinog tipa visokog učilišta prikazat će se popis visokih učilišta.

Vrsta visokog učilišta:
Visoka učilišta po vrsti mogu biti fakulteti, visoke skole i sl. Odabirom pojedine vrste visokog učilišta prikazat će se popis visokih učilišta.

Visoka učilišta nositelji:
Visoka učilišta mogu biti nostelji ili izvođači studijskih programa. Odabirom visokog nositelja učilišta nositelja prikazat će se popis visokih učilišta izvođača studijskih programa.

Visoka učilišta prema području i polju:
Visoka učilišta izvode studijske progame u nekom području odnosno polju. Nakon odabira područja pa onda polja prikazat će se popis visokih učilišta koja izvode studijske programe u odabranom području i polju.

Visoka učilišta prema mjestu:
Ponuđena su sva mjesta u kojima neko visoko učilište ima svije sjedište. Odabirom pojedinog mjesta prikazat će se popis visokih učilišta sa sjedištem u tom mjestu.