Odabrali ste područje : Biomedicina i zdravstvo
Odabir drugog područja
Odabrali ste polje : Temeljne medicinske znanosti
Odabir drugog polja

Pronađeni studijski programi (16):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Medicinsko laboratorijska dijagnostika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet (Osijek)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Medicinsko laboratorijska dijagnostika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
3. Medicina Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet (Osijek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
4. Medicina Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet (Rijeka)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
5. Medicina Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
6. Medicina Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
7. Medicina (na engleskom jeziku) Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
8. Medicina na engleskom jeziku Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
9. Biomedicina Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet (Rijeka)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
10. Biomedicina i zdravstvo Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
11. Molekularne bioznanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Osijek)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
12. Neuroznanost Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
13. Translacijska istraživanja u biomedicini Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
14. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
15. Biomedicina razvojne dobi Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet (Rijeka)
Poslijediplomski specijalistički studij
16. Interna medicina Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet (Rijeka)
Poslijediplomski specijalistički studij
Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.