Odabrali ste područje : Biotehničke znanosti
Odabir drugog područja
Odabrali ste polje : Poljoprivreda (agronomija)
Odabir drugog polja

Pronađeni studijski programi (66):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Agrarna ekonomika Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Agroekologija Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
3. Akvakultura Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Preddiplomski sveučilišni studij
4. Animalne znanosti Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
5. Biljne znanosti Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
6. Biologija i tehnologija mora Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora (Split)
Preddiplomski sveučilišni studij
7. Ekološka poljoprivreda Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
8. Fitomedicina Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
9. Hortikultura Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
10. Krajobrazna arhitektura Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
11. Mediteranska poljoprivreda (*) Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (Split)
Sveučilište u Splitu (Split)
Agronomski fakultet (Zagreb)
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (Split)
Sveučilište u Splitu (Split)
Preddiplomski sveučilišni studij
12. Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika, Hortikultura Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Preddiplomski sveučilišni studij
13. Poljoprivredna tehnika Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
14. Primijenjene ekologije u poljoprivredi Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
15. Agrobiznis i ruralni razvitak Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
16. Agroekologija Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
17. Agroekonomika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
18. Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
19. Biljne znanosti Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
20. Ekologija i zaštita mora Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora (Split)
Diplomski sveučilišni studij
21. Ekološka poljoprivreda Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
22. Ekološka poljoprivreda i agroturizam Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
23. Environment, Agriculture and Resource Management Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
24. Fitomedicina Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
25. Genetika i oplemenjivanje životinja Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
26. Hortikultura Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
27. Hranidba životinja i hrana Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
28. Krajobrazna arhitektura Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
29. Marikultura Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
30. Mehanizacija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
31. Morsko ribarstvo Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora (Split)
Diplomski sveučilišni studij
32. Održivo upravljanje vodenim ekosustavima Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
33. Održivost poljoprivrede, proizvodnje i tehnologije hrane u Dunavskoj regiji (***) Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
34. Poljoprivredna tehnika Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
35. Povrćarstvo i cvjećarstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
36. Proizvodnja i prerada mesa Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
37. Proizvodnja i prerada mlijeka Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
38. Ribarstvo i lovstvo Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
39. Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo i Vinarstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
40. Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
41. Molekularne bioznanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Osijek)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
42. Poljoprivredne znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
43. Poljoprivredne znanosti Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
44. Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
45. Poslovno upravljanje u agrobiznisu - MBA Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
46. Proizvodni sustavi u stočarstvu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
47. Ribarstvo Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
48. Stočarstvo Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
49. Svinjogojstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
50. Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
51. Zaštita bilja Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
52. Agrarno poduzetništvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
53. Bilinogojstvo, smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
54. Bilinogojstvo; smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura Veleučilište u Slavonskom Brodu
Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod)
Preddiplomski stručni studij
55. Lovstvo i zaštita prirode Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu (Karlovac)
Preddiplomski stručni studij
56. Mediteranska poljoprivreda; smjerovi: Opća mediteranska poljoprivreda, Pčelarstvo Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
57. Mehanizacija u poljoprivredi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
58. Poljoprivreda Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (Križevci)
Preddiplomski stručni studij
59. Poljoprivreda krša-Biljna proizvodnja Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu (Knin)
Preddiplomski stručni studij
60. Poljoprivreda krša-Stočarstvo krša Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu (Knin)
Preddiplomski stručni studij
61. Vinarstvo Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
62. Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Požegi (Požega)
Preddiplomski stručni studij
63. Zootehnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
64. Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj Veleučilište u Slavonskom Brodu
Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod)
Specijalistički diplomski stručni studij
65. Poljoprivreda Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (Križevci)
Specijalistički diplomski stručni studij
66. Vinarstvo Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Rijeci (Rijeka)
Specijalistički diplomski stručni studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.

Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.