Odabrali ste područje : Društvene znanosti
Odabir drugog područja
Odabrali ste polje : Pravo
Odabir drugog polja

Pronađeni studijski programi (35):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Pravo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
2. Pravo Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet (Rijeka)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
3. Pravo Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
4. Pravo Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
5. Pomorsko pravo i pravo mora Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet (Split)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
6. Pravne znanosti Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
7. Pravo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
8. Pravo Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet (Rijeka)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
9. Europsko pravo Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
10. Financijsko pravo trgovačkih društava Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet (Rijeka)
Poslijediplomski specijalistički studij
11. Fiskalni sustav i fiskalna politika Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
12. Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
13. Javno pravo i javna uprava Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
14. Kazneno pravo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
15. Kaznenopravne znanosti Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
16. Ljudska prava Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
17. Medicinsko pravo Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet (Split)
Poslijediplomski specijalistički studij
18. Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
19. Pravo društava i trgovačko pravo Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
20. Pravo europskih integracija Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet (Rijeka)
Poslijediplomski specijalistički studij
21. Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
22. Javna uprava Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
23. Porezni studij Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
24. Poslovno pravo i ekonomija Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagreb)
Preddiplomski stručni studij
25. Upravni studij Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Preddiplomski stručni studij
26. Upravni studij Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet (Rijeka)
Preddiplomski stručni studij
27. Upravni studij Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet (Split)
Preddiplomski stručni studij
28. Upravni studij Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (Vukovar)
Preddiplomski stručni studij
29. Upravni studij Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću (Gospić)
Preddiplomski stručni studij
30. Upravni studij Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Požegi (Požega)
Preddiplomski stručni studij
31. Upravni studij Veleučilište u Šibeniku
Veleučilište u Šibeniku (Šibenik)
Preddiplomski stručni studij
32. Javna uprava Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Specijalistički diplomski stručni studij
33. Javna uprava Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet (Rijeka)
Specijalistički diplomski stručni studij
34. Javna uprava Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Specijalistički diplomski stručni studij
35. Upravni studij Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet (Split)
Specijalistički diplomski stručni studij
Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.