Odabrali ste područje : Društvene znanosti
Odabir drugog područja
Odabrali ste polje : Psihologija
Odabir drugog polja

Pronađeni studijski programi (16):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Psihologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Psihologija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Preddiplomski sveučilišni studij
3. Psihologija Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski sveučilišni studij
4. Psihologija Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
5. Psihologija Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
6. Psihologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
7. Psihologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
8. Psihologija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
9. Psihologija Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
10. Psihologija Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
11. Psihologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
12. Psihologija; smjer: znanstveni Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
13. Psihologija Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
14. Psihologija Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
15. Klinička psihologija Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
16. Psihološko savjetovanje Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Poslijediplomski specijalistički studij
Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.