Odabrali ste područje : Društvene znanosti
Odabir drugog područja
Odabrali ste polje : Pedagogija
Odabir drugog polja

Pronađeni studijski programi (36):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Preddiplomski sveučilišni studij
2. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski sveučilišni studij
3. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Preddiplomski sveučilišni studij
4. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
5. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
6. Pedagogija (jednopredmetni) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Preddiplomski sveučilišni studij
7. Pedagogija (jednopredmetni) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
8. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Osijek)
Preddiplomski sveučilišni studij
9. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Preddiplomski sveučilišni studij
10. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Preddiplomski sveučilišni studij
11. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Preddiplomski sveučilišni studij
12. Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje (*) Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Münsteru (Munster)
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
13. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
14. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
15. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
16. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
17. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
18. Pedagogija (jednopredmetni) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
19. Pedagogija (jednopredmetni) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
20. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
21. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
22. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
23. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
24. Učiteljski studij Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Osijek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
25. Učiteljski studij Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
26. Učiteljski studij Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
27. Učiteljski studij Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
28. Učiteljski studij (na hrvatskom i talijanskom jeziku) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
29. Učiteljski studij sa stranim jezikom (engleski ili njemački) Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
30. Kvaliteta u odgoju i obrazovanju Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
31. Pedagogija Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
32. Pedagogija i kultura suvremene škole (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
33. Cjeloživotno učenje Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Poslijediplomski specijalistički studij
34. Inkluzivni odgoj i obrazovanje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Osijek)
Poslijediplomski specijalistički studij
35. Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Poslijediplomski specijalistički studij
36. Predškolski odgoj (na hrvatskom i talijanskom jeziku) (**) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Preddiplomski stručni studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.

Preglednik studijskih programa omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja.
Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u Upisniku studijskih programa.
Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.