Odabrali ste tip ustanove : Javno sveučilište
Odabir drugog tipa ustanove

Pronađena visoka učilišta (91):
Eksport: XLS
R.br. Naziv visokog učilišta Nadređena ustanova Tip visokog učilišta Vrsta visokog učilišta Sjedište
1. Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
2. Akademija dramske umjetnosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Umjetnička akademija Zagreb
3. Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Umjetnička akademija Zagreb
4. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Umjetnička akademija Rijeka
5. Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Umjetnička akademija Osijek
6. Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
7. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
8. Ekonomski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
9. Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
10. Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
11. Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
12. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
13. Fakultet dentalne medicine Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
14. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
15. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
16. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
17. Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
18. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
19. Fakultet hrvatskih studija Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
20. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
21. Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Varaždin
22. Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
23. Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
24. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
25. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
26. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Opatija
27. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
28. Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
29. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
30. Filozofski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
31. Filozofski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
32. Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
33. Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
34. Geodetski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
35. Geotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Varaždin
36. Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
37. Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
38. Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
39. Grafički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
40. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
41. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
42. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Đakovo
43. Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
44. Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
45. Kineziološki fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
46. Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
47. Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
48. Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
49. Medicinski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
50. Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Sisak
51. Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Umjetnička akademija Zagreb
52. Odjel za biologiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Odjel Osijek
53. Odjel za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Odjel Rijeka
54. Odjel za fiziku Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Odjel Rijeka
55. Odjel za fiziku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Odjel Osijek
56. Odjel za informatiku Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Odjel Rijeka
57. Odjel za kemiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Odjel Osijek
58. Odjel za matematiku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Odjel Osijek
59. Odjel za matematiku Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Odjel Rijeka
60. Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
61. Pomorski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
62. Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
63. Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
64. Pravni fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
65. Pravni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
66. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
67. Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
68. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
69. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
70. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
71. Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
72. Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Odjel Split
73. Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Odjel Split
74. Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Odjel Split
75. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Odjel Split
76. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Osijek
77. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Pula
78. Sveučilište Sjever Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Koprivnica
79. Sveučilište u Dubrovniku Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Dubrovnik
80. Sveučilište u Rijeci Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Rijeka
81. Sveučilište u Slavonskom Brodu Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Slavonski Brod
82. Sveučilište u Splitu Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Split
83. Sveučilište u Zadru Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Zadar
84. Sveučilište u Zagrebu Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Zagreb
85. Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
86. Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
87. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
88. Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
89. Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
90. Umjetnička akademija Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Umjetnička akademija Split
91. Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb