Odabrali ste tip ustanove : Privatno sveučilište
Odabir drugog tipa ustanove