Odabrali ste tip ustanove : Javno visoko učilište
Odabir drugog tipa ustanove

Pronađena visoka učilišta (105):
Eksport: XLS
R.br. Naziv visokog učilišta Nadređena ustanova Tip visokog učilišta Vrsta visokog učilišta Sjedište
1. Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
2. Akademija dramske umjetnosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Umjetnička akademija Zagreb
3. Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Umjetnička akademija Zagreb
4. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Umjetnička akademija Rijeka
5. Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Umjetnička akademija Osijek
6. Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
7. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
8. Ekonomski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
9. Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
10. Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
11. Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
12. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
13. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
14. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
15. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
16. Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
17. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
18. Fakultet hrvatskih studija Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
19. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
20. Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Varaždin
21. Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
22. Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
23. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
24. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
25. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Opatija
26. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
27. Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
28. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
29. Filozofski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
30. Filozofski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
31. Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
32. Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
33. Geodetski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
34. Geotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Varaždin
35. Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
36. Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
37. Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
38. Grafički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
39. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
40. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
41. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Đakovo
42. Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
43. Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
44. Kineziološki fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
45. Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
46. Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
47. Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
48. Medicinski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
49. Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Sisak
50. Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Umjetnička akademija Zagreb
51. Odjel za biologiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Odjel Osijek
52. Odjel za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Odjel Rijeka
53. Odjel za fiziku Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Odjel Rijeka
54. Odjel za fiziku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Odjel Osijek
55. Odjel za informatiku Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Odjel Rijeka
56. Odjel za kemiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Odjel Osijek
57. Odjel za matematiku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Odjel Osijek
58. Odjel za matematiku Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Odjel Rijeka
59. Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
60. Pomorski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
61. Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
62. Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
63. Pravni fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
64. Pravni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
65. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
66. Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
67. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
68. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
69. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
70. Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
71. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Slavonski Brod
72. Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Odjel Split
73. Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Odjel Split
74. Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Odjel Split
75. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Odjel Split
76. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Osijek
77. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Pula
78. Sveučilište Sjever Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Koprivnica
79. Sveučilište u Dubrovniku Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Dubrovnik
80. Sveučilište u Rijeci Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Rijeka
81. Sveučilište u Splitu Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Split
82. Sveučilište u Zadru Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Zadar
83. Sveučilište u Zagrebu Republika Hrvatska Javno sveučilište Sveučilište Zagreb
84. Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
85. Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
86. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
87. Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
88. Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
89. Umjetnička akademija Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Umjetnička akademija Split
90. Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
91. Međimursko veleučilište u Čakovcu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Čakovec
92. Tehničko veleučilište u Zagrebu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Zagreb
93. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Vukovar
94. Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Knin
95. Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Gospić
96. Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Krapina
97. Veleučilište u Karlovcu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Karlovac
98. Veleučilište u Požegi Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Požega
99. Veleučilište u Rijeci Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Rijeka
100. Veleučilište u Slavonskom Brodu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Slavonski Brod
101. Veleučilište u Šibeniku Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Šibenik
102. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Zagreb
103. Visoka policijska škola u Zagrebu Republika Hrvatska Javna visoka škola Visoka škola Zagreb
104. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Republika Hrvatska Javna visoka škola Visoka škola Virovitica
105. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Republika Hrvatska Javna visoka škola Visoka škola Križevci