Odabrali ste tip ustanove : Privatno visoko učilište
Odabir drugog tipa ustanove

Pronađena visoka učilišta (24):
Eksport: XLS
R.br. Naziv visokog učilišta Nadređena ustanova Tip visokog učilišta Vrsta visokog učilišta Sjedište
1. Hrvatsko katoličko sveučilište Republika Hrvatska Privatno sveučilište Sveučilište Zagreb
2. Libertas međunarodno sveučilište Republika Hrvatska Privatno sveučilište Sveučilište Zagreb
3. Sveučilište VERN Sveučilište VERN Privatno sveučilište Sveučilište - odjelno organizirano Zagreb
4. Istarsko veleučilište Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Pula
5. Poslovno veleučilište Zagreb Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Zagreb
6. Veleučilište Baltazar Zaprešić Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Zaprešić
7. Veleučilište u Bjelovaru Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Bjelovar
8. Veleučilište Velika Gorica Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Velika Gorica
9. Veleučilište VERN Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Zagreb
10. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
11. Effectus studij financije i pravo - visoko učilište Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
12. Europska poslovna škola Zagreb Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
13. RIT Croatia Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Dubrovnik
14. RRiF Visoka škola za financijski menadžment Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
15. Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" s pravom javnosti Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
16. Visoka poslovna škola "PAR" Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Rijeka
17. Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
18. Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
19. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Split
20. Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira" Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Split
21. Visoka škola za sigurnost Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
22. Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Osijek
23. Visoko učilište Algebra Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
24. Zagrebačka škola ekonomije i managementa Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb