Odabrali ste vrstu: Diplomski sveučilišni studij
Odabir druge vrste

Pronađeni studijski programi (453):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Aeronautika Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
2. Agrobiznis i ruralni razvitak Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
3. Agroekologija Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
4. Agroekonomika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
5. Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
6. Anglistika (dvopredmetni); smjerovi: lingvistički, književno-kulturološki, prevoditeljski, nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
7. Anglistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
8. Anglistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveni (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
9. Anglistika (jednopredmetni); smjer: jezik i komunikacija Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
10. Anglistika (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, lingvistički, književno-kulturološki, prevoditeljski Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
11. Animirani film i novi mediji; smjerovi: animirani film, novi mediji Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
12. Antropologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
13. Arheologija (dvopredmetni); smjerovi: prapovijesna, antička, srednjovjekovna (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
14. Arheologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
15. Arhitektura i urbanizam Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (Split)
Diplomski sveučilišni studij
16. Arhitektura i urbanizam Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
17. Automatika i sustavi Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Diplomski sveučilišni studij
18. Automobilsko računarstvo i komunikacije Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
19. Baze podataka i baze znanja Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
20. Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
21. Biljne znanosti Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
22. Biologija i kemija; smjer: nastavnički Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
23. Biologija i kemija; smjer: nastavnički Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
24. Biologija; smjer: znanstveni Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
25. Bioprocesno inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
26. Biotehnologija u medicini Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
27. Brodogradnja Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
28. Brodogradnja Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Diplomski sveučilišni studij
29. Brodogradnja Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
30. Brodostrojarstvo Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
31. Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
32. Chemical and Environmental Technology (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Kemijsko-tehnološki fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
33. Crkvena glazba: glazbena pedagogija Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
34. Crkvena glazba: gregorijanika Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
35. Češki jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: prevoditeljsko-kulturološki, nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
36. Diskretna matematika i primjene Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
37. Dizajn Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
38. Dizajn vizualnih komunikacija Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
39. Dramaturgija Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
40. Drvnotehnološki procesi Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
41. Edukacijska rehabilitacija Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
42. Ekoinženjerstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
43. Ekologija i zaštita mora Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora (Split)
Diplomski sveučilišni studij
44. Ekologija i zaštita prirode Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
45. Ekologija u kulturi i turizmu Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
46. Ekološka poljoprivreda Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
47. Ekološka poljoprivreda i agroturizam Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
48. Ekonomija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
49. Ekonomija Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
50. Ekonomija Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
51. Ekonomija (na engleskom jeziku) Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
52. Ekonomija; smjerovi: Gospodarstvo Europske unije, Ekonomija razvoja Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
53. Ekonomika poduzetništva Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
54. Ekonomska politika i regionalni razvitak Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
55. Eksperimentalna biologija Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
56. Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
57. Elektronika i računalno inženjerstvo Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Diplomski sveučilišni studij
58. Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
59. Elektrotehnika Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
60. Elektrotehnika Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Diplomski sveučilišni studij
61. Elektrotehnika i informacijska tehnologija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
62. Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
63. Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
64. Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, filološki, prevoditeljski (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
65. Environment, Agriculture and Resource Management Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
66. Etnologija i antropologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
67. Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
68. Film, medijska umjetnost i animacija Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
69. Filmska i TV režija Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
70. Filozofija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
71. Filozofija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
72. Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
73. Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
74. Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
75. Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveni (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
76. Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
77. Filozofija (jednopredmetni); smjer: znanstveni Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
78. Filozofija (jednopredmetni); smjer: znanstveni Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
79. Financijska i poslovna matematika Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
80. Financijski menadžment Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
81. Fitomedicina Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
82. Fizika Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
83. Fizika i filozofija (*) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Odjel za fiziku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
84. Fizika i geofizika; smjerovi: Seizmologija i fizika čvrste Zemlje, Meteorologija i fizička oceanografija Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
85. Fizika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
86. Fizika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
87. Fizika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
88. Fizika i matematika; smjer: nastavnički Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
89. Fizika; smjerovi: Nastavnički, Astrofizika i fizika elementarnih čestica, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
90. Fizioterapija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
91. Fizioterapija Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
92. Fizioterapija Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
93. Fonetika (dvopredmetni); smjerovi: rehabilitacija govora i slušanja, govorništvo, znanstveno usmjerenje fonetike (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
94. Forenzika Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti (Split)
Diplomski sveučilišni studij
95. Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
96. Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
97. Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski, znanstveni (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
98. Genetika i oplemenjivanje životinja Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
99. Geodezija i geoinformatika Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
100. Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
101. Geografija; smjer: istraživački Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
102. Geografija; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
103. Geologija Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
104. Geologija zaštite okoliša Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
105. Geologija; smjer: Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
106. Geološko inženjerstvo; smjerovi: Hidrogeologija i inženjerska geologija, Geologija okoliša Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
107. Germanistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, kulturološki, prevoditeljski (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
108. Gitara Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
109. Glasovir Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
110. Glazbena kultura Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
111. Glazbena pedagogija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
112. Glazbena pedagogija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
113. Glazbena teorija Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
114. Gluma Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
115. Gluma Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
116. Gluma Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
117. Gluma (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
118. Gluma (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
119. Graditeljstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
120. Građevinarstvo Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (Split)
Diplomski sveučilišni studij
121. Građevinarstvo; smjerovi: Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjersko modeliranje, Konstrukcije, Prometnice, Urbano inženjerstvo Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
122. Građevinarstvo; smjerovi: Hidrotehnika, Nosive konstrukcije, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, Prometnice Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
123. Građevinarstvo; smjerovi: Organizacija građenja, Prometnice, Geotehnika, Hidrotehnika, Konstrukcije, Materijali, Teorija i modeliranje konstrukcija Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
124. Grafička tehnologija; smjerovi: Tehničko-tehnološki, Dizajn grafičkih proizvoda Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
125. Grafika Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
126. Grčki jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
127. Grčki jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, istraživački (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
128. Gudački instrumenti; smjerovi: Violina, Viola, Violončelo Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
129. Hispanistika (dvopredmetni); smjer: opći (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
130. Hispanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
131. Hortikultura Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
132. Hranidba životinja i hrana Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
133. Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
134. Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, istraživački (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
135. Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, kulturološki (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
136. Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, opći kroatistički (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
137. Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); smjer: nastavnički Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
138. Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, književno-istraživački Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
139. Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, opći kroatistički, knjižničarstvo Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
140. Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveni Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
141. Hrvatski latinitet (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
142. Hungarologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
143. Ilustracija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
144. Indologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
145. Industrijsko inženjerstvo Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Diplomski sveučilišni studij
146. Informacijska i komunikacijska tehnologija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
147. Informacijske tehnologije (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
148. Informacijske znanosti (dvopredmetni); smjerovi: Informatika (nastavnički, istraživački), Informatologija, Arhivistika, Bibliotekarstvo, Muzeologija i upravljanje baštinom (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
149. Informacijske znanosti (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
150. Informacijske znanosti (jednopredmetni); smjerovi: Informatika (nastavnički, istraživački), Informatologija, Arhivistika, Bibliotekarstvo, Muzeologija i upravljanje baštinom Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
151. Informacijsko i programsko inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
152. Informatika Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
153. Informatika (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
154. Informatika (jednopredmetni); smjer: nastavnički Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
155. Informatika (jednopredmetni); smjer: nastavnički Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
156. Informatika i tehnika; smjer: nastavnički Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
157. Informatika u obrazovanju Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
158. Informatika; smjerovi: Informatika i Nastavni smjer informatike Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
159. Informatologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
160. Inteligentni transportni sustavi i logistika; smjerovi: Inteligentni transportni sustavi, Logistika Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
161. Inženjerska fizika; smjerovi: Termodinamički uređaji, Mehanički sustavi Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
162. Inženjerstvo i fizika materijala (*) Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku (Rijeka)
Tehnički fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
163. Inženjerstvo okoliša; smjerovi: Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje okolišem i Upravljanje vodama Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
164. Istraživanje i razvoj lijekova Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
165. Japanologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
166. Japanologija (jednopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
167. Judaistika (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
168. Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, jezično-prevoditeljski, književno-interkulturni (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
169. Kazališna režija i radiofonija Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
170. Kemija i inženjerstvo materijala Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
171. Kemija; smjer: istraživački Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
172. Kemija; smjer: istraživački Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
173. Kemija; smjer: nastavnički Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
174. Kemija; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
175. Kemija; smjerovi: Kemija okoliša, Organska kemija i biokemija Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
176. Kemijska tehnologija; smjerovi: Materijali i zaštita okoliša Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
177. Kemijsko inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
178. Kineziologija Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
179. Kineziološka edukacija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
180. Kiparstvo Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
181. Kiparstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
182. Klasična harmonika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
183. Klavir Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
184. Klavir; smjer: solistički Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
185. Klinički nutricionizam (*) Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Opatija)
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Medicinski fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
186. Komparativna književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
187. Komparativna književnost (jednopredmetni) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
188. Kompozicije Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
189. Komunikacijska i informacijska tehnologija Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Diplomski sveučilišni studij
190. Komunikologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
191. Komunikologija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
192. Konzervacija - restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
193. Kostimografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
194. Kostimografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
195. Krajobrazna arhitektura Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
196. Kroatistika (dvopredmetni); smjerovi: jezikoslovni, književni, nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
197. Kroatistika (jednopredmetni); smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
198. Kroatistika i južnoslavenske filologije Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
199. Kroatologija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
200. Kultura i turizam Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
201. Kulturna i prirodna baština u turizmu Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
202. Kulturna sociologija (*) Sveučilište u Zadru
Sveučilište Masaryk u Brnu (Brno)
Sveučilište u Grazu (Graz)
Sveučilište u Trentu (Trento)
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
203. Kulturologija Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
204. Latinski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, istraživački (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
205. Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
206. Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
207. Likovna kultura Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
208. Likovna kultura i likovna umjetnost Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
209. Likovna kultura; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
210. Likovna pedagogija Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
211. Lingvistika (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
212. Lingvistika (dvopredmetni); smjerovi: opći, poredbeni, računalni, primijenjeni, kognitivni (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
213. Lingvistika (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
214. Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
215. Logopedija Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
216. Lutka za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
217. Lutka za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
218. Lutkarska animacija (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
219. Lutkarska animacija (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
220. Lutkarska režija (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
221. Lutkarska režija (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
222. Mađarski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavničko usmjerenje, komunikološko usmjerenje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
223. Marikultura Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
224. Marketing Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
225. Marketing u turizmu Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Opatija)
Diplomski sveučilišni studij
226. Master of European Studies Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
227. Matematička statistika Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
228. Matematika Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
229. Matematika i fizika; smjer: nastavnički Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
230. Matematika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
231. Matematika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
232. Matematika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
233. Matematika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
234. Matematika; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
235. Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
236. Matematika; smjerovi: teorijski, računarski, nastavnički, statistika i računarstvo Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Diplomski sveučilišni studij
237. Medicinska kemija Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
238. Medicinsko laboratorijska dijagnostika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
239. Mediji Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
240. Mediji i odnosi s javnošću (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
241. Mediji i odnosi s javnošću (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
242. Medijske umjetnosti i prakse Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
243. Medijski dizajn Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
244. Međunarodni odnosi i diplomacija (*) Libertas međunarodno sveučilište
Libertas međunarodno sveučilište (Zagreb)
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
245. Međunarodni program košarke i menadžmenta (***) Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
246. Mehanizacija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
247. Menadžment Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
248. Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje (*) Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Münsteru (Munster)
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
249. Menadžment u hotelijerstvu Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Opatija)
Diplomski sveučilišni studij
250. Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
251. Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
252. Menadžment u turizmu Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Opatija)
Diplomski sveučilišni studij
253. Metalurgija Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet (Sisak)
Diplomski sveučilišni studij
254. Migracije i interkulturalni odnosi Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
255. MIREES - Interdisciplinarni diplomski studij Istočne Europe (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
256. Molekularna biologija Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
257. Molekularna biotehnologija Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
258. Montaža Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
259. Morsko ribarstvo Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora (Split)
Diplomski sveučilišni studij
260. Multimedija Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
261. Naftno rudarstvo; smjerovi: Opće naftno rudarstvo, Energetika, Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
262. Nakladništvo (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
263. Nautika i tehnologija pomorskog prometa Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
264. Nederlandistika (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
265. Neverbalni teatar (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
266. Neverbalni teatar (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
267. Novinarstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
268. Novinarstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
269. Novinarstvo i odnosi s javnostima Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
270. Nutricionizam Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
271. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
272. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: opći (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
273. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
274. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, interkulturalna germanistika (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
275. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
276. Njemački jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
277. Oblikovanje proizvoda od drva Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
278. Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
279. Odnosi s javnostima Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
280. Odnosi s javnostima Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
281. Održiva mobilnost i logistika Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
282. Održivi razvoj turizma Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Opatija)
Diplomski sveučilišni studij
283. Održivo upravljanje vodenim ekosustavima Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
284. Održivost poljoprivrede, proizvodnje i tehnologije hrane u Dunavskoj regiji (***) Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
285. Organizacija poslovnih sustava Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Diplomski sveučilišni studij
286. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
287. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
288. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
289. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
290. Pedagogija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
291. Pedagogija (jednopredmetni) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
292. Pedagogija (jednopredmetni) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
293. Pjevanje; smjer: solistički Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
294. Poduzetnički menadžment i poduzetništvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
295. Poduzetništvo u kulturi i turizmu Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
296. Politehnika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
297. Politologija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
298. Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
299. Poljoprivredna tehnika Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
300. Poljski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: lingvistički, kulturološki (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
301. Pomorska nautika Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
302. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
303. Pomorski menadžment Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
304. Pomorstvo Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
305. Portugalski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
306. Poslovna ekonomija Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
307. Poslovna ekonomija Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
308. Poslovna ekonomija i globalizacija Libertas međunarodno sveučilište
Libertas međunarodno sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
309. Poslovna ekonomija; smjer: Logistički menadžment Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
310. Poslovna ekonomija; smjer: Management na engleskom jeziku Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
311. Poslovna ekonomija; smjer: Marketing na engleskom jeziku Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
312. Poslovna ekonomija; smjer: Menadžerska informatika na engleskom jeziku Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
313. Poslovna ekonomija; smjer: Menadžment Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
314. Poslovna ekonomija; smjer: Poslovna informatika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
315. Poslovna ekonomija; smjer: Trgovina na engleskom jeziku Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
316. Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije i bankarstvo, Poduzetništvo, Menadžment, Financije i računovodstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje, Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku, Informatičko poslovanje Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
317. Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Informatički menadžment Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
318. Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam, Marketing, Međunarodna trgovina, IT menadžment Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
319. Povijest Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
320. Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
321. Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
322. Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
323. Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
324. Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
325. Povijest (dvopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
326. Povijest (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, istraživački (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
327. Povijest (jednopredmetni); smjer: nastavnički Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
328. Povijest (jednopredmetni); smjer: znanstveni Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
329. Povijest i interpretacija baštine (opći smjer) (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
330. Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
331. Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
332. Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjerovi: istraživački, nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
333. Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
334. Povijest umjetnosti (jednopredmetni); smjer: istraživački Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
335. Povijest umjetnosti (jednopredmetni); smjerovi: znanstveni, konzervatorski, muzejsko-galerijski Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
336. Povrćarstvo i cvjećarstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
337. Prehrambena tehnologija Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
338. Prehrambeno inženjerstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
339. Prehrambeno inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
340. Prevoditeljski studij talijanistike (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
341. Prevoditeljski studij talijanistike (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
342. Primaljstvo Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
343. Primijenjena geografija (jednopredmetni) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
344. Primijenjena kemija; smjerovi: Kemija u zaštiti okoliša i izvori energije, Specifični materijali i napredne tehnologije, Primijenjena organska kemija Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
345. Primijenjena matematika Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
346. Primijenjena umjetnost Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
347. Primijenjeno/poslovno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Dubrovniku (Dubrovnik)
Diplomski sveučilišni studij
348. Procesno inženjerstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
349. Produkcija Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
350. Proizvodnja i prerada mesa Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
351. Proizvodnja i prerada mlijeka Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
352. Promet; smjerovi: Cestovni, Željeznički, Vodni, Zračni, Poštanski, Informacijsko-komunikacijski, Gradski Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
353. Protestantska teologija (*) Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu (Zagreb)
Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" s pravom javnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
354. Psihologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
355. Psihologija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
356. Psihologija Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
357. Psihologija Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
358. Psihologija (jednopredmetni) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
359. Psihologija; smjer: znanstveni Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
360. Puhački instrumenti; smjerovi: Flauta, Klarinet Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
361. Računarstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
362. Računarstvo Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
363. Računarstvo Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Diplomski sveučilišni studij
364. Računarstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
365. Računarstvo i matematika Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
366. Radiološka tehnologija Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
367. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
368. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
369. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Slavonskom Brodu
Sveučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod)
Diplomski sveučilišni studij
370. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
371. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
372. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
373. Religijska pedagogija i katehetika Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
374. Religijske znanosti; smjerovi: nastavnički, znanstveni Sveučilište u Zagrebu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
375. Ribarstvo i lovstvo Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
376. Romanistika Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
377. Romistika Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
378. Rudarstvo; smjerovi: Geotehnika, Rudarstvo, Zbrinjavanje i odlaganje otpada Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
379. Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
380. Ruski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
381. Ruski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
382. Ruski jezik i književnost (jednopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
383. Sanitarno inženjerstvo Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
384. Scenografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
385. Scenografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
386. Sestrinstvo Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
387. Sestrinstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
388. Sestrinstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
389. Sestrinstvo Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
390. Sestrinstvo Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
391. Sestrinstvo Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
392. Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
393. Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
394. Sestrinstvo - Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja (***) Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
395. Slikarstvo Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
396. Slikarstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
397. Slovački jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
398. Snimanje Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
399. Socijalna pedagogija Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
400. Socijalna politika Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
401. Socijalni rad Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
402. Socijalni rad Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
403. Sociologija Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
404. Sociologija Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
405. Sociologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
406. Sociologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
407. Sociologija (dvopredmetni); smjerovi: znanstveni, nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
408. Sociologija (jednopredmetni); smjer: znanstveni Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
409. Sociologija; smjerovi. znanstveni, nastavni Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
410. Solo pjevanje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
411. Solo pjevanje Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija (Split)
Diplomski sveučilišni studij
412. Strojarstvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
413. Strojarstvo Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever (Koprivnica)
Diplomski sveučilišni studij
414. Strojarstvo Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
415. Strojarstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
416. Strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije, Energetska postrojenja Sveučilište u Slavonskom Brodu
Sveučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod)
Diplomski sveučilišni studij
417. Strojarstvo; smjerovi: Konstrukcijski-energetski, Računalno projektiranje i inženjerstvo, Proizvodno strojarstvo Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (Split)
Diplomski sveučilišni studij
418. Studij teološko-religijskih znanosti Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
419. Suvremena talijanska filologija (dvopredmetni); smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
420. Suvremena talijanska filologija (jednopredmetni); smjer: nastavnički Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
421. Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
422. Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski, znanstveni (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
423. Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
424. Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
425. Švedski jezik i kultura (dvopredmetni); smjerovi: lingvistički, prevoditeljski (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
426. Talijanistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, jezikoslovno-kulturološki, književno-kulturološki (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
427. Talijanistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski (***) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
428. Talijanistika (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, jezikoslovno-kulturološki, književno-kulturološki Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
429. Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
430. Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: književno-kulturološki, filološki, nastavnički Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Diplomski sveučilišni studij
431. Tamburaško umijeće Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
432. Tehnologija i organizacija prometa Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
433. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Industrijski dizajn tekstila, Industrijski dizajn odjeće, Tekstilna kemija, materijali i ekologija Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
434. Tekstilni i modni dizajn; smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila, Kostimografija, Teorija i kultura mode Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
435. Teološko-katehetski studij (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Diplomski sveučilišni studij
436. Teološko-religijske znanosti Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
437. Teorijska matematika Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
438. Turizam (***) Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Opatija)
Diplomski sveučilišni studij
439. Turizam i hotelijerstvo Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet (Split)
Diplomski sveučilišni studij
440. Turkologija (dvopredmetni) (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
441. Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
442. Upravljanje sigurnošću hrane Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
443. Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
444. Vizualna umjetnost Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
445. Vizualne komunikacije i grafički dizajn Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti (Rijeka)
Diplomski sveučilišni studij
446. Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo i Vinarstvo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
447. Vojno inženjerstvo (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Medicinski fakultet (Zagreb)
Stomatološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
448. Vojno vođenje i upravljanje (*) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb)
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (Varaždin)
Fakultet političkih znanosti (Zagreb)
Fakultet prometnih znanosti (Zagreb)
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Medicinski fakultet (Zagreb)
Stomatološki fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
449. Zaštita prirode i okoliša Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
450. Znanost o hrani i nutricionizam Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
451. Znanosti o okolišu Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij
452. Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Osijek)
Diplomski sveučilišni studij
453. Zrakoplovstvo Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb)
Diplomski sveučilišni studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.