Odabrali ste vrstu: Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Odabir druge vrste

Pronađeni studijski programi (57):
Eksport: XLS
R.br. Naziv studijskog programa Nositelj(i) Izvođač(i) Vrsta studijskog programa
1. Biologija i kemija; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
2. Demografija i hrvatsko iseljeništvo (dvopredmetni) Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
3. Dentalna medicina Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (Osijek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
4. Dentalna medicina Sveučilište u Rijeci
Fakultet dentalne medicine (Rijeka)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
5. Dentalna medicina Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
6. Dentalna medicina Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
7. Dirigiranje; smjerovi: Dirigiranje, Zborsko pjevanje Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
8. Ekonomija Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
9. Farmacija (*) Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet (Split)
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
10. Farmacija Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
11. Filozofsko - teološki studij Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (Đakovo)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
12. Filozofsko - teološki studij Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
13. Filozofsko-teološki studij Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
14. Fizika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
15. Fizika i kemija; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
16. Fizika i tehnika; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
17. Fizika; smjer: istraživački Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
18. Fizika; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
19. Geografija i povijest; smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
20. Glazbena pedagogija Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
21. Glazbena pedagogija - dvopredmetno Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
22. Kineziologija Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
23. Kompozicija; smjerovi: Kompozicija, Primijenjena kompozicija, Elektronička kompozicija Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
24. Konzervacija i restauracija (*) Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (Split)
Umjetnička akademija (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
25. Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
26. Matematika i fizika; smjer: nastavnički Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
27. Matematika i informatika; smjer: nastavnički Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku (Osijek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
28. Medicina (***) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet (Osijek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
29. Medicina Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet (Rijeka)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
30. Medicina Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
31. Medicina Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
32. Medicina (na engleskom jeziku) Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
33. Medicina na engleskom jeziku Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
34. Medicinska biokemija Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
35. Muzikologija - dvopredmetno Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
36. Muzikologija; smjerovi: Muzikologija, Etnomuzikologija Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
37. Pjevanje Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
38. Poslovna ekonomija Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
39. Povijest i geografija; smjer: nastavnički (***) Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
40. Pravo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet (Osijek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
41. Pravo Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet (Rijeka)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
42. Pravo Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
43. Pravo Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
44. Religiozna pedagogija i katehetika Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
45. Studij za instrumentaliste; smjerovi: Flauta, Oboa, Klarinet, Saksofon, Fagot, Rog, Truba, Trombon, Tuba, Eufonij, Udaraljke, Harfa, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Gitara, Klavir, Orgulje, Čembalo, Tambura (**) Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
46. Teorija glazbe Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
47. Učiteljski studij Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Osijek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
48. Učiteljski studij Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet (Rijeka)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
49. Učiteljski studij Sveučilište u Slavonskom Brodu
Sveučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
50. Učiteljski studij Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
51. Učiteljski studij Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zadru (Zadar)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
52. Učiteljski studij Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
53. Učiteljski studij (na hrvatskom i talijanskom jeziku) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Pula)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
54. Učiteljski studij; smjerovi: engleski jezik, njemački jezik Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
55. Veterinarska medicina Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
56. Veterinarska medicina na engleskom jeziku Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet (Zagreb)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
57. Vojno pomorstvo; smjerovi: Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo (*) Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet (Split)
Pomorski fakultet (Split)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij

(*) - Zajednički studijski program s više ustanova nositelja i/ili više ustanova koje sudjeluju u izvođenju studijskog programa.

(**) - Studijski programi s različitim nazivima u različitim mjestima izvođenja.

(***) - Dodatna napomena.