Odabrali ste vrstu ustanove : Visoka škola
Odabir druge vrste ustanove

Pronađena visoka učilišta (18):
Eksport: XLS
R.br. Naziv visokog učilišta Nadređena ustanova Tip visokog učilišta Vrsta visokog učilišta Sjedište
1. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
2. Effectus studij financije i pravo - visoko učilište Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
3. Europska poslovna škola Zagreb Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
4. RIT Croatia Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Dubrovnik
5. RRiF Visoka škola za financijski menadžment Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
6. Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" s pravom javnosti Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
7. Visoka policijska škola u Zagrebu Republika Hrvatska Javna visoka škola Visoka škola Zagreb
8. Visoka poslovna škola "PAR" Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Rijeka
9. Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
10. Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
11. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Split
12. Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira" Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Split
13. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Republika Hrvatska Javna visoka škola Visoka škola Virovitica
14. Visoka škola za sigurnost Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
15. Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Osijek
16. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Republika Hrvatska Javna visoka škola Visoka škola Križevci
17. Visoko učilište Algebra Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb
18. Zagrebačka škola ekonomije i managementa Republika Hrvatska Privatna visoka škola Visoka škola Zagreb