Odabrali ste vrstu ustanove : Veleučilište
Odabir druge vrste ustanove

Pronađena visoka učilišta (17):
Eksport: XLS
R.br. Naziv visokog učilišta Nadređena ustanova Tip visokog učilišta Vrsta visokog učilišta Sjedište
1. Istarsko veleučilište Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Pula
2. Međimursko veleučilište u Čakovcu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Čakovec
3. Poslovno veleučilište Zagreb Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Zagreb
4. Tehničko veleučilište u Zagrebu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Zagreb
5. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Vukovar
6. Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Knin
7. Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Gospić
8. Veleučilište Baltazar Zaprešić Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Zaprešić
9. Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Krapina
10. Veleučilište u Bjelovaru Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Bjelovar
11. Veleučilište u Karlovcu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Karlovac
12. Veleučilište u Požegi Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Požega
13. Veleučilište u Rijeci Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Rijeka
14. Veleučilište u Šibeniku Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Šibenik
15. Veleučilište Velika Gorica Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Velika Gorica
16. Veleučilište VERN Republika Hrvatska Privatno veleučilište Veleučilište Zagreb
17. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Republika Hrvatska Javno veleučilište Veleučilište Zagreb