Odabrali ste vrstu ustanove : Fakultet
Odabir druge vrste ustanove

Pronađena visoka učilišta (64):
Eksport: XLS
R.br. Naziv visokog učilišta Nadređena ustanova Tip visokog učilišta Vrsta visokog učilišta Sjedište
1. Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
2. Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
3. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
4. Ekonomski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
5. Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
6. Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
7. Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
8. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
9. Fakultet dentalne medicine Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
10. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
11. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
12. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
13. Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
14. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
15. Fakultet hrvatskih studija Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
16. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
17. Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Varaždin
18. Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
19. Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
20. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
21. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
22. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Opatija
23. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
24. Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
25. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
26. Filozofski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
27. Filozofski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
28. Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
29. Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
30. Geodetski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
31. Geotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Varaždin
32. Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
33. Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
34. Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
35. Grafički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
36. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
37. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
38. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Đakovo
39. Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
40. Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
41. Kineziološki fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
42. Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
43. Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
44. Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
45. Medicinski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
46. Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Sisak
47. Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
48. Pomorski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
49. Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
50. Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
51. Pravni fakultet Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
52. Pravni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
53. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
54. Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Javno sveučilište Fakultet Osijek
55. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
56. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu Javno sveučilište Fakultet Split
57. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
58. Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
59. Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
60. Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
61. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
62. Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci Javno sveučilište Fakultet Rijeka
63. Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb
64. Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu Javno sveučilište Fakultet Zagreb