Skoči na glavni sadržaj

Izjava o pristupačnosti

Sveučilišni računski centar Srce nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019). Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Preglednik studijskih programa – Mozvag (https://mozvag.srce.hr/preglednik/).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su djelomično u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sljedeći sadržaj neusklađen je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019):
Neki posebni blokovi s tekstom i drugi elementi nemaju potrebu veličinu fonta, ali je korisnicima omogućena jednostavna promjena veličine fonta posebnim dodatkom koji je izrađen u ovu svrhu. Također neke slike nemaju alt(opis slika).

Informacije o preuzetom ili još nepreuzetom sadržaju nisu vidljive su uz sam naslov sadržaja iz razloga što se koriste vanjske biblioteke.

Datoteke XLS nisu pristupačne jer ih generira vanjski servis.

U jednom dijelu aplikacije kontrast nije zadovoljavajući, ali je korisnicima omogućen jednostavan način da si prilagode kontrast posebnim dodatkom koji je izrađen u ovu svrhu.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u rujnu 2020.
Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar.
Izjava je zadnji put preispitana u veljači 2022.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama Preglednik studijskih programa – Mozvag objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke. Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu pristupacnost@srce.hr,
  • putem telefona Helpdeska Srca +385 1 616 5165 u radnom vremenu Helpdeska,
  • putem službenih kanala Srca na društvenim mrežama,
  • i poštom na adresu Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Sveučilišni računski centar dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju da korisnik internetskih stranica Preglednik studijskih programa – Mozvag nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijesti o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Molimo pričekajte...